Beställ Företagsvärdering

fr 5 995 kr

 
 
 
 
 
 
Faktura skickas med produkten. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta om 7% samt påminnelseavgift 60 kr.
 
Integritetspolicyn
 
 

Vår rapport företagsvärdering är vår storsäljare där vi har sålt 10 000-tals rapporter sedan start. Det unika med produkten är att den är anpassad för både små och stora företag. Ett gott betyg är att även många statliga och kommunägda företag använts sig av företagsvärderingen i sin verksamhet. I rapporten ingår bland annat:

  • Ert nuvarande marknadsvärde
  • Ett kvalificerat underlag för era strategiska beslut
  • Stärkande underlag till dina förhandlingar
  • Er årliga aktiekurs
  • Aktuell ställning mot er bransch