Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Vi på Calculate Group Sverige AB värnar om dina juridiska uppgifter. Vi kommer i allra högsta grad skydda dina uppgifter som våra användare och kunder anförtror oss. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, av sådana uppgifter (GDPR) och övriga gällande dataskyddsförordningen.

På denna integritetspolicy ger vi dig en överblick över hur vi samlar in, använder delar och lagrar informationen om dig. 

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • Företagsnamn
  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress

Calculate vill uppmärksamma dig på att vi spelar in all telefonkontakt med dig för att säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser. Inspelningarna sparas så länge de är nödvändiga för att kunna utreda fel tills kundförhållandet upphört eller då vi inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Hur kommer ni använda mina uppgifter?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.
Det information som vi samlar in för att kunna leverera en produkt personligen till dig är:

  • Företagsnamn
  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress

Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver behålla en del av din information enligt lag, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevs utskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Ändamål

Rättslig grund

För att kunna identifiera dig vid köp av Calculates tjänster

För att utföra de förpliktelser som avtalats med dig och andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna vara tillmötesgående när du kontaktar oss.

Det Calculate har avtalat med dig och andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna ta betalt för våra produkter och tjänster.

Det Calculate har avtalat med dig och andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna utföra marknads och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta är för att vi ska kunna utveckla våra produkter och tjänster

Det Calculate har avtalat med dig och andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna skicka information om erbjudande och marknadsföring till dig via post, e-post och telefon.

Det Calculate har avtalat med dig, samtycke och andra berättigade intressen.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av vår personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Calculate har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i trygg och säker miljö i enlighet med gällande lagstiftning.

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Period för lagring

Företaget sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter avslutat kundförhållande.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Personuppgiftsansvarig

När du anlitar Calculate för att utföra företagsvärderingar- och andra ekonomiska tjänster är Calculate Group Sverige AB org. nr. 556812-6600, Arenavägen 41, 121 77 Johanneshov, personuppgiftsansvarig

Klagomål

Vid synpunkter eller klagomål rörande Calculates behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta kundtjanst@calculate.se. Om vi inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:


Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Växel: 08-657 61 00
https://www.datainspektionen.se/

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 15 maj 2018

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Calculate Group Sverige AB
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov
E-mail: kundtjanst@calculate.se