Beställ Koncernvärdering

fr 7 995 kr

 
 
 
 
 
 
Faktura skickas med produkten. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta om 7% samt påminnelseavgift 60 kr.
 
Integritetspolicyn
 
 

Vår koncernvärdering liknar vår produkt företagsvärdering där vi går igenom alla koncernens bolag för en tydligare överblick och bättre kontroll.
I denna rapport har vi använt oss utav avkastningsmodellen där du som företagare får ta del av bland annat:

  • Ert nuvarande marknadsvärde
  • Ett kvalificerat underlag för era strategiska beslut
  • Stärkande underlag till dina förhandlingar
  • Er årliga aktiekurs
  • Aktuell ställning mot er bransch