Beställ Konkurrensvärdering

fr 5 995 kr

 
 
 
 
 
 
Faktura skickas med produkten. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta om 7% samt påminnelseavgift 60 kr.
 
Integritetspolicyn
 
 

Här får ni som kund välja en specifik konkurrent som vi gör en eller flera konkurrentvärdering mot. I rapporten gör vi en djupgående analys för att ta del av hur företaget har presterat. Ni som företagare får en bättre överblick samt konkurrens fördelar på hur ni står jämtemot det specifika företaget. I rapporten ingår bland annat: 

  • Bolagets nuvarande marknadsvärde
  • Ett kvalificerat underlag för era strategiska beslut
  • Stärkande underlag till dina förhandlingar
  • Er årliga aktiekurs
  • Aktuell ställning mot er bransch